Sistemi za transport materiala

Podjetje Alsing izdeluje transportne sisteme in opremo za transport materiala, prilagojene potrebam kupca.

Transportni sistemi se uporabljajo za prenos različnih materialov. Glede na breme, ki ga morajo prenašati in glede na delovne pogoje mora biti za vsako uporabo izbrana ustrezna tehnologija. Sistemi so primerni tako za zunanjo, kot notranjo uporabo, za različne klimatske pogoje in različna bremena

Sodobne tehnologije transporta

Vodilo podjetja je uporaba najsodobnejših tehnologij in opreme, kar omogoča kakovost, zanesljivost in konkurenčnost izdelanih sistemov. Transportni sistemi so največkrat uporabljeni tam, kjer je potrebno stalno dodajanje kosovnega ali sipkega materiala, v zalogovnik elevatorja ali druga odjemna mesta. Vedno bolj pa se sistemi uporabljajo tudi v raznih sortirnih linijah za sortiranje in separiranje materiala. Skrb za okolje in ekološka osveščenost pa sta razlog za idelavo sortirnih linij in sistemov za sortiranje odpadnega materiala in odpadkov.

naš cilj je stalen - zaupanje naročnika s preseganjem njegovih pričakovanj in trden partnerski odnos

Projekti

Zaposleni podjetja Alsing d.o.o. se že več kot desetletje ukvarjajo z avtomatizacijo gradbene opreme na območju Slovenije, bivše Jugoslavije in tudi drugod po svetu. Podjetje projektira, načrtuje in izdela posamezne sklope ali celotne tehnologije izdelave betona.