Ekologija v gradbeništvu

V Sloveniji pridelamo vsako leto tono gradbenih odpadkov na prebivalca. Večina jih nastane pri gradnjah in rušitvah.

Ekološka vprašanja so v času, ko se svet sooča s prekomernim onesnaževanjem okolja, vse bolj pomembna in pomemben dejavnik konkurenčne prednosti podjetij. Ekološka naravnanost podjetij vse bolj prihaja v ospredje, česar se morajo zavedati tudi gradbena podjetja. Podjetje Alsing d.o.o. ponuja celovite rešitve za izvedbo recikliranja in ponovne uporabe materialov. Reciklirne naprave za sveži beton so osnova ekološke betonarne.

Reciklirni sistemi za beton

Reciklirni sistemi odpadnega materiala podjetja Alsing d.o.o. so namenjen recikliranju svežega betona, ki se pojavlja kot višek pri proizvodnji betona in čiščenju avtomašalcev in črpalk. Proces nudi visoko učinkovitost, majhne stroške in ponovno uporabo odpadnega materiala. Poraba vode in električne energije je v primerjavi z vsemi prednostmi, ki jih ima proces, zelo majhna.

naš cilj je stalen - zaupanje naročnika s preseganjem njegovih pričakovanj in trden partnerski odnos

Projekti

Zaposleni podjetja Alsing d.o.o. se že več kot desetletje ukvarjajo z avtomatizacijo gradbene opreme na območju Slovenije, bivše Jugoslavije in tudi drugod po svetu. Podjetje projektira, načrtuje in izdela posamezne sklope ali celotne tehnologije izdelave betona.