Avtomatizacija industrije

Avtomatizacija proizvodnih procesov naročniku v največji meri pomeni prihranek zaradi zmanjšanja napak oz. pravočasnega odkrivanja le teh, povečanje kapacitet in produktivnosti ter odpravo težaških delovnih mest in s tem zmanjšanje vpliva človeškega dejavnika v delovnem procesu.

Proizvodni program podjetja Alsing d.o.o. ima poudarek na izdelavi specialnih in namenskih sistemov, strojev in naprav, ki so lahko del proizvodnega procesa ali samostojen proces. Izdelki so prilagojeni novi ali obstoječi tehnologiji ter znanemu naročniku in večinoma niso ponovljivi. Lastna strojna in elektro projektiva družbi dopuščata izdelavo naprav in sistemov, popolnoma prilagojenih naročnikovim potrebam in zahtevam, v izvedbi po sistemu "funkcionalni ključ v roke".

  • kovinska industrija
  • elektro industrija
  • farmacevtska industrija
  • gumarska industrija
  • prehrambena industrija
  • papirna in tekstilna industrija
  • metalurgija
  • avtomobilska industrija,...

Robotizacija procesov

Podjetje Alsing d.o.o. je pooblaščeni sistemski integrator ABB robotov.

Robotizacija v industriji je tesno povezana z avtomatizacijo proizvodnje, kjer se roboti uporabljajo za ravnanje z materialom, izdelki in drugimi sredstvi. Robotizacija delovnega procesa pomembno vpliva na zniževanje stroškov, večanje zmogljivosti in kapacitet ter zagotavljanje kakovosti proizvodnje. Zamenjujejo pa tudi človeka pri težkem in zdravju škodljivem delu.


Dejavnost podjetja

Projekti

Projekti

Specialni in namenski sistemi, stroji in naprave, ki so lahko del proizvodnega procesa ali samostojen proces. Projektiranje, razvoj in izdelava linij in namenskih naprav za proizvodne procese. Celovite rešitve za boljšo produktivnost proizvodnje, zmanjšanje zastojev in napak, prostorsko optimizacijo ter skrajšanje proizvodnih časov.